PROJELERİMİZ

Birçok projemize fikri mülkiyet sorunu oluşmaması için aşağıda yer verilmemiştir. Fitness sektörü için iyi niyetle düşünülmüş ve bazıları için ciddi çalışmalar yapılan örnek birkaç projemize aşağıda ayrıntıya girmeden kısaca değinilmiştir.

EĞİTİM PROJELERİ

Sertifika Projesi

 • Proje kapsamında üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yapılarak sektörün ihtiyaç duyduğu her departman ile ilgili nitelikli personelin yetiştirilmesi.

Yeni Egzersiz Yöntemleri

 • Bilimsel çalışmalar ile desteklenmiş ve sektörün büyümesine katkıda bulunacak yeni egzersiz türlerini üniversiteler, sporcular ve sporseverlerin katılımıyla hayata geçirilmesi.

DESTEK PROJELERİ

Saha Çalışmaları

 • Ülkenin her şehri, her ilçesi ve hatta her mahallesinin fitness sektörü konusundaki ticari ve ticari olmayan potansiyeli nüfus yapısı, gelir düzeyi, rekabet koşulları, teşvikler, ulaşım gibi birçok açıdan incelenip yatırım yapmak isteyenlere yol gösterilmesi.

Ödüller

 • Fitness sektöründe her yıl kendi alanında başarılı olmuş, bilgisi, becerisi, tecrübesi, yaşam biçimiyle sektöre katkıda bulunup sektör çalışanlarının ödüllendirilmesi.

Tesis Tasarım Desteği

 • Açılan ya da açılması düşünülen her fitness işletmesi iç ve dış mimari tasarımların sektörün hizmetine sunulmasına destek olunması.

Mali Müşavirlik Desteği

 • Fitness sektöründe uzmanlaşmış mali müşavirlik hizmetlerinin üyelerimize ve ihtiyaç duyan bireysel ve kurumsal sektör temsilcilerine ucuz ve pratik bir şekilde sunulması.

Hukuksal Destekler

 • Fitness sektöründe uzmanlaşmış hukuk hizmetlerinin üyelerimize ve ihtiyaç duyan bireysel ve kurumsal sektör temsilcilerine ucuz ve pratik bir şekilde sunulması.

Sağlık Destekleri

 • Üyelerimiz ve fitness sektör temsilcilerinin mesleki ve diğer sağlık sorunlarına sektörel olarak uzmanlaşmış sağlık kurumlarından tedavi, test, ölçüm, takip vb. hizmetlerin sunulması.

Sigorta Destekleri

 • Üyelerimiz ve fitness sektör temsilcilerine çözüm ortaklarımız olan büyük sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak işyeri sigortası, sağlık sigortası, emeklilik vb. alanlarda yeniden tasarlanmış, ucuz ve kapsayıcı sigortacılık hizmetleri sağlanması

SPONSORLUKLAR

 • Fitness sektöründe faaliyet gösteren ve başvuran kurumsal ve bireysel çalışanlar için her alanda sponsor edinme (bulma) desteği sağlanması.

YARIŞMALAR

 • Fitness sektörü ile ilgili sektörü tanıtıcı ve katılımcıları maddi ve manevi olarak ödüllendirici düzenli yarışmalar.

SOSYAL AKTİVİTELER-ETKİNLİKLER

 • Fitness sektörü tanıtımı için çalışanlar ve hizmet alıcıları bir araya getiren eğlendirici, eğitici düzenli ve sürekli etkinlikler düzenlenmesi.

EGZERSİZ SOSYAL TESİSLERİ

 • Fitness sektörü tanıtımı için çalışanlar ve hizmet alıcıları için Sosyal Tesislerin oluşturulması. Bu proje kapsamında belediyeler ve özel teşebbüslerle ortak projeler üretilmesi.

This will close in 20 seconds