Nasıl Üye Olunur?

Kuruluş Amacımız

Derneğimiz, sağlıklı bir toplum yaratmaya katkıda bulunmak ve egzersiz, fitnes, spor ve sağlık branşlarına yönelik sektörel gelişimi teşvik etmek üzerine kurulmuştur. Gelişen dünyada ve Türkiye’de bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı en iyi şekilde koruyabilmek ve geliştirebilmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışacağız.

Derneğimizin Vizyonu

Bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı en uygun şekilde geliştirmek için egzersiz ve fitness sektörünü yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve 21. yüzyılın şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, tüm spor branşlarını dikkate alarak çalışmalar yapmak.

Derneğimizin Misyonu

Bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızın en sağlıklı hale gelmesine katkıda bulunmak için egzersiz ve fitness sektörü öncelikli olmak üzere tüm spor branşlarını dikkate almak ve bu alanda sağlık sektörleri ile yakın temas ve işbirliği içinde hareket etmek.

Hedeflerimiz

İŞBİRLİĞİ

 • Eğitim kurumları ve sağlık sektörleriyle yakın temas ve işbirliği içerisinde olmak.
 • Egzersiz ve fitness sektörlerine yatırımcı, işveren, çalışan, sporcu ve hizmet alıcı gibi tüm paydaşların ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirme sağlamak.
 • Tedarikçi ve hizmet sağlayıcı sektörleri de dikkate alarak, bu sektörlere yönelik mesleki ve sektörel oluşumlar kurulmasına destek olmak.
 • Derneğin vizyonu doğrultusunda, üyelerini ve sektörümüzü sürekli olarak geliştirmek amacıyla çaba sarf etmek.
 • Sektör profesyonellerimizin ve ilgili tüm paydaşlarımızın yer aldığı bir ağ oluşturup, en son bilgileri, sektördeki en iyi uygulamaları paylaşarak üyelerimize destek olmak.

EĞİTİM

 • Bilimsel çalışmalara kaynak bulmak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirerek, egzersiz, fitnes, spor ve bunlara bağlı sağlık branşları için yeni eğitim sistemleri geliştirilmesini sağlamak.
 • Sektördeki yeni ihtiyaç alanlarının belirlenerek, bu alanlar için sertifika programları oluşturmak.

EKONOMİ

 • Sektörün gelişim, değişim ve dönüşümünü sağlayarak pazar paylarını artırmak ve yeni bir geleceğe hazırlamak.
 • Sektörün ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayarak istihdamı artırmak için çalışmalar yapmak.

SOSYAL SORUMLULUK:

 • Halkımızın sağlık ve yaşam kalitesine katkı sağlamak.
 • Tüm bunları gerçekleştirirken etik değerlere ve toplumun beklentilerine uygun hareket etmeyi önemsiyoruz.

Yönetimiz Kadromuz

Nevzat Yıldız

Dernek başkanı

Nevzat Yıldız

Dernek başkanı

Nevzat Yıldız

Dernek başkanı

Nevzat Yıldız

Dernek başkanı

Nevzat Yıldız

Dernek başkanı

This will close in 20 seconds