Hikayemiz

EgzersizDer’in Kuruluş Hikâyesi

Ön Not: “Bu yazı, kurucu başkanımız Nevzat Yıldız tarafından bizzat kaleme alınmıştır.”

Kuruluş hikâyemiz (şimdilik!) bir başarının hikâyesi değil… 

EgzersizDer Neden Kuruldu?

Çağımızda egzersiz, spor, idman, yarışma gibi faaliyetleri kapsayan sektörler ve ilgili faaliyetler, potansiyelini tam anlamıyla kullanamamakta ve zorlu rekabet koşullarıyla mücadele etmektedir. Bu zorlukların aşılması için çalışmalar yapmak ve farkındalık oluşturmak için kurulan Fitness, İdman, Dans, Yoga, Pilates, Crossfit, Zumba, Yaşam Koçluğu, Mentorluk, Fizyoterapi, Manuel Terapi, Diyetisyenlik, Beslenme, Psikolojik Danışmanlık ve benzeri sektörlerde var olan düzene ilişkin, mücadelenin başlangıç noktasını temsil ediyor.

Hangi İhtiyacı Karşılayacak?

Modern çağda, bu sektörlerde çalışanların ve hizmet alanların ihtiyaçları ve ilgi alanları değişmiştir. Bu sektörler her alanda yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, yeni egzersizlerin ve tanımlarının yapılması ve bu yeni tanımlanmış veya üretilmiş egzersizlerin modern çağ insanının ihtiyaç ve isteklerine uygun bir yönetim altında toplanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Fitness, İdman, Dans, Yoga, Pilates, Crossfit, Zumba, Yaşam Koçluğu, Mentorluk, Fizyoterapi, Manuel Terapi, Diyetisyenlik, Beslenme, Psikolojik Danışmanlık ve benzeri tanımlar içine giren bireysel ve kurumsal, ticari ve ticari olmayan tüm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ilgili olduğu tüm sektörleri kapsamaktadır.

Derneğimizi kurma amacımız;

 • Modern yaklaşım tarzlarıyla yeni teknolojiler,
 • Yeni eğitim sistemleri,
 • Yeni yönetim biçimleri,
 • Yeni egzersiz sistemleri
 • Yönetim organları ve organizasyonları
 • Yeni yaşam biçimleri ve ilgili tüm konularda;
  • Yeniden yapılandırma,
  • Rekabet gücünü de artırarak daha geniş insan kitlelerine ulaştırma,
  • Sektörün pazar paylarını artırma
  • Modern insanı bedensel, zihinsel, ruhsal açıdan en sağlıklı duruma getirmektir.

Ve Süreç

 • EgzersizDer, egzersiz sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda yıllarca yöneticilik tecrübesine sahip, Kurucu Başkanımız Nevzat Yıldız‘ın 2000’li yıllarda ortaya attığı fikirler çerçevesinde tohum, fidan, ağaç ve orman olgusuyla hayata geçirildi.
 • 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde çalışmaya başlamasıyla akademik çevrelerin dikkatini çekti. Çalışma arkadaşlarının desteğiyle büyümeye başladı.  
 • 2020 yılında ekibiyle birlikte başta spor mühendisliği olmak üzere sporun farklı alanlarında yeni teknolojiler kullanarak çalışmalar yapan bilim insanı Doç. Dr. Hüseyin Üvet’in de ekibe katılması ve fikirleriyle destek vermesi EgzersizDer için bir sıçrama tahtası oldu.
 • 2023 yılında Tıp Doktoru ve Akademisyen Gülbaran Meral derleyici, toplayıcı, sahiplenici, iş bitirici yapısı ile EgzersizDer’in kuruluş sürecinin hızlanmasını sağladı.
 • 2023 – Eylül 2023’te aralarında Sporcular, iş insanları, eğitimciler, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin bulunduğu 27 kişilik kurucu üye kadrosuyla kuruldu.
  EGZERSİZDER’in uzun çalışmalar sonrasında ortaya çıkan tüzüğü  İstanbul Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İstanbul İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu başvuru ile EGZERSİZDER, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)’e kayıt
  oldu.
 • 2023 – 5 Şubat tarihinde EgzersizDer’in Resmi Tüzüğü İstanbul Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İstanbul İl Müdürlüğü’nce onaylandı.

This will close in 20 seconds